Actua  Logo
Software transforming the Energy sector

Software Partner » Vision / MissionVision / Mission

Vision

Vores vision er vores ledestjerne. Det mål, som sætter dagsordenen for alle vores handlinger.

Actua skal som attraktiv software partner være med til at realisere et nyt energimarked.

Actua mission

Vores mission fortæller, hvorfor vi eksisterer.

Vi er en innovativ software partner, der skaber helhedsløsninger og bedre beslutningsgrundlag i energisektoren. Det gør vi ved at udnytte vores høje faglighed og kompetencer i behandling af komplekse datamængder, kommunikation & sikkerhed, distribueret systemudvikling og totaløkonomisk optimering.