Actua  Logo
Software transforming the Energy sector

Software Partner » ProcessenProcessen

Alle arbejdsprocesser hos Actua er struktureret ud fra softwareudviklingsmetoden Scrum, som er centreret omkring at levere løsninger med korte intervaller og udføre arbejdet frem for at skrive dokumenterne. Du kommer derfor hele tiden videre og får med Actua som software partner implementeret nye løsninger hver 14. dag. Det giver dig flere fordele!

Du får en hel løsning, uden at det giver stop og afbrydelser i din daglige drift. Det er muligt, fordi vi netop deler processen op i mindre stykker og skaber flere færdige resultater undervejs. Du vil opleve tryghed i sambejdet, fordi vi tager ansvaret for at føre processen i mål. Vi rådgiver dig om, hvor det er mest fordelagtigt at sætte ind først. Dernæst skaber vi hurtigt brugbare og effektive delresultater, der alle bliver del af en større helhed.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad vores arbejdsproces betyder for din forretning.