Actua  Logo
Software transforming the Energy sector

Løsninger » Totaløkonomisk optimeringØkonomisk optimering

Actua bidrager til, at du kan spare markant på dine driftsudgifter og øge præcisionen i den livstidsøkonomi, du beregner ved fysiske installationer som distributionsnetværk, kraftværk og vindmølleparker. Vi ved, det er omkostninger, som ikke altid er enkle at beregne, fordi slidtage i installationer, fejl, mulighed for tilgang og mistet produktion kan være vanskelig at forudsige.

Denne usikkerhed tager vi højde for og anvender avancerede statistiske metoder og simuleringsalgoritmer, som vi enten integrerer i eksisterende software til at håndtere installationer eller kører som selvstændige software applikationer. Det gør, at du bedre kan forudsige vedligehold og udskiftninger samt tilpasse din organisation optimalt.

Vi har blandt andet udviklet koncepet LOOM, der bidrager til, at du kan at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved vindmølleparker med 5%. Derudover kan du med LOOM forbedre præcisionen i beregning af livstidsøkonomi med 5-10%, afhængigt af de konkrete forhold.

Kontakt os og hør, hvordan LOOM kan skabe et overblik og give dig minimerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.