Actua  Logo
Software transforming the Energy sector

Løsninger » Smart GridSmart Grid

Energisektoren står på kanten til at realisere Smart Grid, der som ét intelligent system kan styre balancen mellem produktion og forbrug uden en central styring. Det giver driftsfordele, en mere effektiv produktion, bedre muligheder for at udnytte fluktuerende energiressourcer som vind og sol maksimalt og en mere stabil drift. Resultater der kommer ned på bundlinien i det samlede energiregnskab i din virksomhed og i samfundet som helhed.

Du kan sammen med Actua realisere Smart Grid ét værdifuldt skridt ad gangen. For vi har viden, indsigt og kompetencer til at drive den proces, der er nødvendig, når du står over for det store teknologispring, Smart Grid er. Derudover samarbejder vi med DTU Risø og deltager i forskningsprojektet FlexPower, der skal afprøve prissignaler til aktivering af distribuerede energi-ressourcer.

Vi vil gerne bidrage til, at din virksomhed får det fulde udbytte af et Smart Grid, der kan give et mere fejltolerant net med begrænset udfald og muligheden for at op- og nedregulere både produktion og forbrug. Et intelligent system, hvor du kan udnytte de muligheder, der ligger i at tidsforskyde forbrug, aktivere distribuerede mindre ressourcer aggregeret og beskytte elnettet ved udfald og dermed beskytte mod brownouts og blackouts.