Actua  Logo
Software transforming the Energy sector

Løsninger » Optimal drift & vedligeholdOptimal drift & vedligehold

Hvordan optimerer du dit udbytte ved investering i en havvindmøllepark og driften af den?

Actua kan hjælpe med at træffe de rigtige valg både i investeringsfasen og i drift- og vedligeholdelsesfasen, fordi vi har udviklet et helt nyt koncept, som hedder Lifetime Optimal Operation & Maintenance – eller LOOM.

LOOM benytter forskellige former for statististik og simulering til at regne kvantitativt på de usikkerheder, der er forbundet med drift af havvindmølleparker. Det giver et helt uvurderligt overblik, som fører til minimerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.