Actua  Logo
Software transforming the Energy sector

Løsninger » Integration af heteorogene systemerIntegration af heteorogene systemer

Actua har de kompetencer, det kræver at integrere de forskellige IT-systemer i din virksomhed. Det gør, at du får samlet viden fra alle virksomhedens systemer og dermed mulighed for at se nye sammenhænge.

En vigtig del af det nye overblik er, at du kan samkøre repræsentationen af virksomhedens ressourcer og finde uoverensstemmelser. Et princip vi kalder Accounted Asset Management, som ruster dig bedre til at træffe beslutninger baseret på fakta.

Med integrationen mellem systemerne gør Actua det muligt at lave samlede, aggregerede kontrolmuligheder for ressourcerne i din virksomhed. På den måde skal du ikke længere effektuere kontrol gennem forskellige systemer. Du kan derimod styre de samlede ressourcers formåen og endda automatisere den samlede kontrol, opnå færre fejl og få en hurtigere, mere præcis styring.

Det er helt naturligt med til at øge din virksomheds totaløkonomi.