Actua  Logo
Software transforming the Energy sector

EnergiEnergi

Vi er med Anders Eldrups ord i gang med en omkalfatring af samfundet i stil med den industrielle revolution. Med Actua som software partner får du mere end blot software! Du får vidende mod- og medspil til denne omkalfatring

Som en central spiller i denne omvæltning arbejder vi målrettet mod at bidrage til, at ingen bemærker, når den sidste olietønde løber tør.

Ingen vil bemærke det, fordi alternativ energi er tilgængelig i et omfang, der overflødiggør olie og andre fossile energikilder. Det er grundlæggende, hvad Actua forstår ved det nye energimarked.

Med vores høje faglighed og et strategisk valg om kun at beskæftige os med energi, stiller vi os stærkt for at hjælpe alle spillere i energisektoren med dagens og morgendagens udfordringer. Vi forstår hele værdikæden i energisektoren – fra forbruger til produktionsenheder og videre til leverandører af kraftværker (fx vindmølleparker). Samtidig forholder vi os aktivt til fremtidens udfordringer med fleksibel produktion og deraf følgende behov for regulering af forbrug.

Det ny energimarked kræver solide investeringer i alt fra biokemi, kemi, fysik (maskiner og strøm) til IT. Investeringerne vil blive rentable, efterhånden som prisen på fossil energi stiger – hvilket kan ske politisk eller på grund af ressourcemangel. Men det vil ske!